Jan Kubíček

Počátky

V ranných pracích Jana Kubíčka se odráží vliv malíře a grafika Františka Hudečka a Skupiny 42 s programem městského civilismu. Kubíčka inspirovalo městské prostředí, nejvíce pak jeho podoba v noci. Hodně ho přitahoval Měsíc, na jeho obrazech působí téměř jako světelný signál.

Na téma člověk ve městě vytvořil Jan Kubíček také linoryty, monotypy a kresby (jde o cykly Lidé ve městě, Město svítí a Světlonoš). Zprvu šlo o realistickou tvorbu, koncem 50. let v souboru tušových maleb na papíře však umělec již stylizoval a abstrahoval, konstruktivně dělil a členil. (Městské galaxie, Kontinenty).

O několik let později vytvořil řadu olejomaleb a pastelů rodného Kolína. Jejich morfologie se proměňovala: formy se lámaly a abstrahovaly, městská krajina měla zdůrazněné členění.

Samostatná skupina prací vznikla během letních pobytů na Slovensku. Zde maloval v plenéru: tvořil suché i mastné pastely, kresby a olejomalby zachycující slovenskou krajinu, vesnice a venkovany při práci.

Na přelomu 50. a 60. let tvořil lité laky v duchu informelu. Kombinoval techniky, někdy přisypával do barev písek, jindy rozmýval povrchy ředidlem. Tyto netradiční techniky se nezdráhal užít i pro návrhy užitého umění. Tak vznikl například soubor návrhů na obálky časopisů Umění a řemesla, který připomíná metodu „drip painting“.