Jan Kubíček

Aktuality

reisen. entdecken. sammeln. (cestovat. objevovat. sbírat.)

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Universitätbibliothek Regensburg

22. 2. - 3. 5. 2020

Barbara Klemm, Günther Uecker, Jiří Kolář, Jan Kubíček, Miloš Urbásek, Zdeněk Sýkora

Výstava ze sbírky Hanse-Petra Rieseho (z Nadace Michaely Riese), jejíž velkou část věnoval známý novinář, kunsthistorik a sběratel právě této galerii. Současně vystavuje Univerzitní knihovna Regensburg knihy, které Riese během svého života napsal a z nichž se řada věnuje také českému umění.

Instalaci červených pilířů ve vchodu galerie vytvořila v roce 2006 česká umělkyně Magdalena Jetelová.

Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Universitätbibliothek Regensburg Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Universitätbibliothek Regensburg Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Universitätbibliothek Regensburg Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Universitätbibliothek Regensburg Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg a Universitätbibliothek Regensburg

Geometrická abstrakce a konstruktivistické tendence ze sbírky OGL

Oblastní galerie v Liberci, 24. 1. - 26. 4. 2020

Liberecká galerie představuje svoje poklady z depozitáře. Na výstavě je představeno celkem 13 autorů většinou z 60. a 70. let 20. století - díla od Zdeňka Sýkory přes autory, kteří se etablovali zejména v Německu (Jan Kubíček, Jindřich Zeithamml) až po umělce spjaté s regionem - Františka Pavlů a Jarmilu Kurandovou.

Vystavující v abecedním pořadí: H. Demartini, I. Chatrný, S. Kolíbal, R. Kratina, J. Kubíček, J. Kurandová, F. Kyncl, K. Malich, V. Mirvald, F. Pavlů, L. Přibyl, Z. Sýkora, J. Zeithamml

Jeden z libereckých vystavených, Jan Kubíček, měl na výtky, že se nejedná o umění, ale o cosi jako geometrické výkresy, jasnou odpověď: „Omyl, není to geometrie! Používám jen elementů, které mají geometrický charakter. Ale k čemu je používám, to je úplně jiný druh myšlení.“ … dále v recenzi J. Rauvolfa

Geometrická abstrakce a konstruktivistické tendence ze sbírky OGL

Jan Kubíček: Fotografie

Nakladatelství KANT vydalo knihu o fotografické tvorbě Jana Kubíčka. Úvodní text Helena Musilová, původní texty Jana Kubíčka, grafická úprava Karel Štědrý (knihkupectví Ostrov, Mikulandská ul. Praha)

Jan Kubíček Fotogtafie

V návaznosti na vydání knihy Jan Kubíček: Fotografie probíhají tři výstavy:

Jan Kubíček: Fotografie, Galerie Pecka, Praha, 14. 11. - 14. 12. 2019

Jan Kubíček: Akce, Fotograf Gallery, Praha, 14. 11. - 14. 12. 2019

Jan Kubíček: Fotografická tvorba, Galerie města Kolína, 15. 1. - 28 . 3. 2020

Silný okruh kolínských fotografů - Funke, Sudek, Vyškovský - ovlivňoval logicky směrem k médiu fotografie celou řadu dalších uměleckých osobností, kteří se jinak vyjadřovali v klasických výtvarných médiích. Patřil mezi ně kupříkladu i grafik a malíř Jan Kubíček. Fotografie, které Kubíček vytvářel za své aktivní fáze života téměř mimoděk, jsou dnes pevnou součástí jeho uměleckého díla.

Dělené kruhy a půlkruhy, dvě dimenze

Výstava dvou diptychů Jana Kubíčka v Dynamo design, Praha, září 2019

Stavy mysli / Za obrazem - OBMĚNY A INTERVENCE

GASK Kutná Hora (2018 - 2020)

Staří i noví souputníci geometrických tendencí se scházejí na stěnách GASKu

Pozvánka

J. Kubíček -(Akce se čtvercem), Karel Malich, Hugo Demartini Z. Sýkora - Linie č. 156, J. Kubíček - Geokonstrukce se 2 čtverci, D. Chatrný - Dva prvky Matti Kujasalo, Jan Kubíček, Vladislav Mirvald Dalibor Chatrný - Jan Kubíček - František Hudeček (Faidros a Sokrates)

Prostor pro umění (Freiraum der Kunst)

18. 3. – 8. 7. 2018

Museum Giersch, Schaumanskai 83, Frankfurt nad Mohanem

Goethe univerzita ve Frankfurtu letos připomíná 50let od revolučního roku 1968.

V této souvislosti se Muzeum Giersch ohlíží za obdobím 1964-1967 ve frankfurtské univerzitní Studiogalerie, která představila tehdy průkopnické výtvarné trendy umění z celého světa: kinetismus, op-art, konkrétní umění, hard-edge malbu, nový realismus, ale i představení hnutí Fluxus a happeningy. Skvělé připomenutí novátorského revolučního ducha 60týchlet!

Muzeum věnuje nemalou pozornost a uznání také objevné výstavě „ Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei“ z roku 1967, kterou připravili kurátoři Hans-Peter Riese, Jiří Padrta a Zdeněk Felix a představili na ní české a slovenské umělce Huga Demartiniho, Milana Dobeše, Jana Kubíčka, Karla Malicha, Zdeňka Sýkoru a Miloše Urbáska.

Pozvánka Miloš Urbásek + Jan Kubíček Plakát z roku 1967 Karel Malich + Zdeněk Sýkora Heijo Hangen + v popředí Eberhard Fiebig V popředí a na stěně objekty Karla Malicha, na stěně obrazy Jana Kubíčka

Jan Kubíček: Dokumentární portrét

13. 12. 2017

Jan Kubíček: Dokumentární portrét připomínající významného českého výtvarníka Jana Kubíčka při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.
Režie: Lucie Klímová

Vysílání televize ČT ART můžete shlédnout v archivu (ZDE)

Jan Kubíček:  Dokumentární portrét

Jan Kubíček: Třetí dimenze

Petr Volf, nakladatelství KANT 2017

Jan Kubíček: Třetí dimenze

Fotografie a obrazy Jana Kubíčka na výstavách ve Španělsku

Lo nunca visto, Od informelní malby po poválečnou fotografii (1945-1965)

Fundación Juan March, Madrid, únor - červen 2016

Výstava ukázala desítky děl ze španělských a světových sbírek. Na poli fotografie se zaměřila na práce užívající přístupy podobné malbě a ilustrovala blízký vztah mezi oběma médii. Mezi světově uznávanými umělci i objevnými méně známými jmény byla také výrazná skupina českých umělců (Jan Koblasa, Jan Kotík, Čestmír Krátký, Jan Kubíček, Pavla Mautnerová, Emila Medková, Pavel Nešleha, Alois Nožička, Vilém Reichman, Jiří Valenta).

From the Center of Europe.
Czech Photography,
1912 - 1974, sbírka Dietmara Siegerta

Museu Fundación Juan March Palma, Španělsko, říjen - únor 2017

Museo de Arte Abstracto, Cuenca, březen - červen 2017

Výstava představila přes 100 fotografií spolu se 40 knihami a časopisy vydanými ještě v bývalém Československu, které dokumentovaly typické užití fotografie v publikacích té doby.

K výstavě vyšel katalog s esejemi a biografiemi z pera Zdeňka Primuse.

Objekt Jana Kubíčka v Kolíně

V červenci 2016 byl na Husově náměstí v Kolíně odhalen objekt Dislokace ze čtverce, realizovaný pod vedením architekta Zdeňka Fránka podle návrhu Jana Kubíčka. Podařilo se tak splnit dávné přání Jana Kubíčka zrealizovat jeho návrhy také v trojrozměrném provedení v prostoru.

Vznik plastiky financoval dlouholetý sběratel Kubíčkova díla pan Tomáš Benák, úpravu okolí a položení základů město Kolín. Výrobu objektu zajistil ve své dílně u Havlíčkova Brodu pan Václav Svoboda se syny.

Objekt stojí v zajímavém sousedství: na protilehlé straně náměstí je funkcionalistický kostel od architekta Wallenfelse z 30. let a uprostřed socha Jana Husa v nadživotní velikosti od Františka Bílka.


Katalog z výstavy Jana Kubíčka

Vyšel katalog z výstavy Jana Kubíčka v Litomyšli (nakladatelství KANT 2016, koncepce Karel Štědrý, texty Jiří Machalický - Jan Kubíček)

 
 
Vyšla první kniha, která v nástinu obsahuje celoživotní Kubíčkovo dílo.