Jan Kubíček

Aktuality

Jan Kubíček: Kresby a koláže

Vyšla první kniha obsáhle mapující kresebné dílo Jana Kubíčka. Vedle již presentovaných kreseb vynáší z umělcova ateliéru na světlo i práce, které dosud nebyly veřejnosti představeny (vydala galerie Miroslava Kubíka 2020, text Jiří Machalický, grafická úprava Milan Nedvěd/Karel Štědrý)

Jan Kubíček: Kresby a koláže Jan Kubíček: Kresby a koláže zleva: R. Drury, K. Štědrý, J. Machalický, K. Zvelebilová, V. Marešová

Kniha je zamýšlená také jako doprovodná publikace k výstavě kreseb a dalších děl Jana Kubíčka, která měla být otevřena v galerii GASK v prosinci 2020. V důsledku covidových opatření je (zatím) otevření výstavy přesunuto na 27.2.2021.

Záznam živého vysílání - Křest knihy Kresby a koláže Jana Kubíčka

Das unfolgsame quadrat / Neposlušný čtverec

Galerie hoffmann, Friedberg, Hessen 6. 12. 2020 - 30. 5. 2021

Das unfolgsame quadrat / Neposlušný čtverec - H. Hangen, J. Kubíček, J. von Munster, H. Linn Das unfolgsame quadrat / Neposlušný čtverec Das unfolgsame quadrat / Neposlušný čtverec - H. J. Glattfelder, J. Carter, T. Ulrichs Das unfolgsame quadrat / Neposlušný čtverec - A. Kovács Das unfolgsame quadrat / Neposlušný čtverec - Hartmut Bohm, Bob Bonies

Zleva nahoře: H. Hangen, J. Kubíček, J. von Munster, H. Linn, H. J. Glattfelder, J. Carter, T. Ulrichs, A. Kovács, Hartmut Bohm, Bob Bonies

Geometrická abstrakce a konstruktivistické tendence ze sbírky OGL

Oblastní galerie v Liberci, 24. 1. - 26. 4. 2020

Liberecká galerie představuje svoje poklady z depozitáře. Na výstavě je představeno celkem 13 autorů většinou z 60. a 70. let 20. století - díla od Zdeňka Sýkory přes autory, kteří se etablovali zejména v Německu (Jan Kubíček, Jindřich Zeithamml) až po umělce spjaté s regionem - Františka Pavlů a Jarmilu Kurandovou.

Vystavující v abecedním pořadí: H. Demartini, I. Chatrný, S. Kolíbal, R. Kratina, J. Kubíček, J. Kurandová, F. Kyncl, K. Malich, V. Mirvald, F. Pavlů, L. Přibyl, Z. Sýkora, J. Zeithamml

Jeden z libereckých vystavených, Jan Kubíček, měl na výtky, že se nejedná o umění, ale o cosi jako geometrické výkresy, jasnou odpověď: „Omyl, není to geometrie! Používám jen elementů, které mají geometrický charakter. Ale k čemu je používám, to je úplně jiný druh myšlení.“ … dále v recenzi J. Rauvolfa

Geometrická abstrakce a konstruktivistické tendence ze sbírky OGL

Jan Kubíček: Fotografie

Nakladatelství KANT vydalo knihu o fotografické tvorbě Jana Kubíčka. Úvodní text Helena Musilová, původní texty Jana Kubíčka, grafická úprava Karel Štědrý (knihkupectví Ostrov, Mikulandská ul. Praha)

Jan Kubíček Fotogtafie

V návaznosti na vydání knihy Jan Kubíček: Fotografie proběhly tři výstavy:

Jan Kubíček: Fotografie, Galerie Pecka, Praha, 14. 11. - 14. 12. 2019

Jan Kubíček: Akce, Fotograf Gallery, Praha, 14. 11. - 14. 12. 2019

Jan Kubíček: Fotografická tvorba, Galerie města Kolína, 15. 1. - 28 . 3. 2020

Dělené kruhy a půlkruhy, dvě dimenze

Výstava dvou diptychů Jana Kubíčka v Dynamo design, Praha, září 2019

Stavy mysli / Za obrazem - OBMĚNY A INTERVENCE

GASK Kutná Hora stálá expozice

Staří i noví souputníci geometrických tendencí se scházejí na stěnách GASKu

J. Kubíček -(Akce se čtvercem), Karel Malich, Hugo Demartini Z. Sýkora - Linie č. 156, J. Kubíček - Geokonstrukce se 2 čtverci, D. Chatrný - Dva prvky

Prostor pro umění (Freiraum der Kunst)

18. 3. – 8. 7. 2018

Museum Giersch, Schaumanskai 83, Frankfurt nad Mohanem

Goethe univerzita ve Frankfurtu letos připomíná 50let od revolučního roku 1968.

V této souvislosti se Muzeum Giersch ohlíží za obdobím 1964-1967 ve frankfurtské univerzitní Studiogalerie, která představila tehdy průkopnické výtvarné trendy umění z celého světa: kinetismus, op-art, konkrétní umění, hard-edge malbu, nový realismus, ale i představení hnutí Fluxus a happeningy. Skvělé připomenutí novátorského revolučního ducha 60týchlet!

Muzeum věnuje nemalou pozornost a uznání také objevné výstavě „ Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei“ z roku 1967, kterou připravili kurátoři Hans-Peter Riese, Jiří Padrta a Zdeněk Felix a představili na ní české a slovenské umělce Huga Demartiniho, Milana Dobeše, Jana Kubíčka, Karla Malicha, Zdeňka Sýkoru a Miloše Urbáska.

Pozvánka Miloš Urbásek + Jan Kubíček Plakát z roku 1967 Karel Malich + Zdeněk Sýkora Heijo Hangen + v popředí Eberhard Fiebig V popředí a na stěně objekty Karla Malicha, na stěně obrazy Jana Kubíčka

Jan Kubíček: Dokumentární portrét

13. 12. 2017

Jan Kubíček: Dokumentární portrét připomínající významného českého výtvarníka Jana Kubíčka při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.
Režie: Lucie Klímová

Vysílání televize ČT ART můžete shlédnout v archivu (ZDE)

Jan Kubíček:  Dokumentární portrét

Jan Kubíček: Třetí dimenze

Petr Volf, nakladatelství KANT 2017

Jan Kubíček: Třetí dimenze

Objekt Jana Kubíčka v Kolíně

V červenci 2016 byl na Husově náměstí v Kolíně odhalen objekt Dislokace ze čtverce, realizovaný pod vedením architekta Zdeňka Fránka podle návrhu Jana Kubíčka. Podařilo se tak splnit dávné přání Jana Kubíčka zrealizovat jeho návrhy také v trojrozměrném provedení v prostoru.

Vznik plastiky financoval dlouholetý sběratel Kubíčkova díla pan Tomáš Benák, úpravu okolí a položení základů město Kolín. Výrobu objektu zajistil ve své dílně u Havlíčkova Brodu pan Václav Svoboda se syny.

Objekt stojí v zajímavém sousedství: na protilehlé straně náměstí je funkcionalistický kostel od architekta Wallenfelse z 30. let a uprostřed socha Jana Husa v nadživotní velikosti od Františka Bílka.


Katalog z výstavy Jana Kubíčka

Vyšel katalog z výstavy Jana Kubíčka v Litomyšli (nakladatelství KANT 2016, koncepce Karel Štědrý, texty Jiří Machalický - Jan Kubíček)

 
 
Vyšla první kniha, která v nástinu obsahuje celoživotní Kubíčkovo dílo.