Jan Kubíček

Forma - akce

Kolem 70. let v Kubíčkově tvorbě začíná nové výrazné období charakterizované uplatňováním principu dislokace, který umělec nazývá v rozvinutější podobě Forma-akce. Vypovídá o možnostech proměny uspořádaných tvarů. V jedné části díla je výchozí geometrický tvar, v druhé části jeho dislokovaná podoba, která vzniká logickým, systematickým nebo také intuitivním zásahem. Odpadáním vznikají dislokace, rozkládáním a posuny provádí autor transformace čtverců či kruhu. Je na divákovi, aby sám objevil princip, na jehož základě byl zásah proveden.

V první polovině 80. let vznikají Akce s liniemi a rastry. V nich jsou vedle sebe předváděny různé podoby „stejné“ struktury – uspořádaná a neuspořádaná, statická a dynamická, otevřená a uzavřená.